Festpoeten Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik ThomsenNår Søren Ulrik Thomsen gir ut en ny bok i Danmark, går den gjerne i mange opplag. På et besøk i Danmark observerte Linn Strømsborg i Flamme forlag dette på nært hold. Da sto den siste diktsamlingen til Thomsen utstilt sammen med Min kamp av Karl Ove Knausgård. Med andre ord var det disse to bøkene som gjaldt. Thomsens forfatterskap spenner over tre tiår. Han har beveget seg fra å skrive frem sublime blikk på storbyen, til en mer religiøs og erkjennelsesmessig poesi, til å ansees som en nærmest folkelig poet. Allerede med debuten Slang City var han en poet å merke seg, og med utgivelsen Nye Digte ble han en av Nordens mest særegne dikterstemmer. I år kommer Thomsen til Poesifest for å holde prologen, og ikke minst for å snakke om sitt eget forfatterskap og poesiens muligheter. Bli med på denne sjeldne muligheten til å stifte bekjentskap med en viktig og uvanlig poet, som har hatt innflytelse på litteratur i hele Norden. Hjertelig velkommen til Norge, Søren Ulrik Thomsen!